Консультирование резидентов Украины

Читать на русском языке
Читати українською мовою флаг Украины

Таможенный представитель ООО «Юртэкс-Нар» предлагает консультирование в области таможенного законодательства Беларуси для резидентов Украины, которые работают или планируют начать работать по экспорту украинских и других товаров в Беларусь.

Почему это важно?

В каждой стране работают разные нормы права, в том числе и таможенного, ставки таможенных платежей – таможенных пошлин, акцизов, НДС – на одни и те же товары существенно различаются. Меры нетарифного регулирования – декларирование соответствия, сертификация, санитарно-эпидемиологический, ветеринарный и фитосанитарный контроли работают по-разному. Внутритаможенные процедуры, правила определения таможенной стоимости товаров тоже различаются. Важно учесть еще тот момент, что Беларусь является транзитной площадкой при поставке товаров на территорию Евразийского экономического союза, в который входят, в том числе, Россия и Казахстан. Владеть достоверной информацией в этих вопросах позволит вам быть на шаг впереди конкурентов.

По данным Государственной службы статистики Украины, среди торговых партнеров Беларусь занимает 2-е место (после Российской Федерации) и 7-е место среди стран мира (после России, Германии, КНР, Польши, США, Турции).

Почему ООО "Юртэкс-Нар"?

Как мы работаем?

Первичная консультация для вновь обратившихся организаций и физических лиц бесплатно.

В случае принятия вами решения о сотрудничестве заключаем договор поручения в соответствии с действующим законодательством.

Оцениваем сложность оказываемой консультации и согласовываем сумму к оплате.

Оформляем лист оказанной консультации со ссылкой на действующие нормативные документы и законодательство.

В случае возникновения сопутствующих и разъясняющих моментов к заданному вопросу корректируем и дополняем соответствующими комментариями оказанную консультацию.

Как с нами связаться?

конверт для отправки писемE-mail: info@custom.by

☎️ +375445803166 (Viberвайбер, WhatsAppвацап, Telegram телеграм)

Обращайтесь, мы работаем для вас!

***

Консультування резидентів України флаг Украины

Митний представник ТОВ «Юртекс-Нар» пропонує консультування з питань митного законодавства Білорусі для резидентів України, які працюють або планують розпочати працювати у сфері експорту українських та інших товарів до Білорусі.

Чому це важливо?

У кожній країні діють різні норми права, у тому числі й митного, ставки митних платежів – митних зборів, акцизів, ПДВ – на одні й ті самі товари істотно різняться. Заходи нетарифного регулювання – декларування відповідності, сертифікація, санітарно-епідеміологічний, ветеринарний та фітосанітарний контроль – працюють по-різному. Усередині митні процедури та правила визначення митної вартості товарів теж різняться. Важливо враховувати ще й те, що Білорусь є транзитним майданчиком для постачання товарів на територію Євразійського економічного союзу, до якого входять, у тому числі, Росія та Казахстан. Володіння достовірною інформацією з цих питань дозволить вам бути на крок попереду конкурентів.

За даними Державної служби статистики України, серед торгових партнерів Білорусь займає 2-е місце (після Російської Федерації) і 7-е місце серед країн світу (після Росії, Німеччини, КНР, Польщі, США, Туреччини).

Чому ми?

  1. Ми є дійсним членом Білоруської Торгово-промислової палати, входимо до реєстру Сумлінних партнерів БілТПП.
  2. 25 років бездоганної роботи у сфері митної справи.
  3. 14 років - середній стаж роботи працівників підприємства.
  4. Понад 2000 договірних постійних клієнтів.
  5. Понад 3500 оформлених декларацій за 2020 рік.
  6. Працюємо на всіх митницях Мінська, Мінського району, Гродно.
  7. Ми є фахівцями з оформлення юридичних та фізичних осіб за всіма категоріями товарів.
  8. Публікації в авторитетних ЗМІ, нагороди, свідоцтва про кваліфікацію фахівців з митного декларування.
  9. Для нас інтереси клієнтів завжди на першому місці.
  10. Наш рейтинг: Яндекс 4.0; Google 5.0.

Як ми працюємо?

Безкоштовна початкова консультація для організацій та фізичних осіб, що звернулися вперше.

У разі прийняття вами рішення про співпрацю укладаємо договір доручення відповідно до чинного законодавства.

Оцінюємо складність консультації, що надаватиметься, та узгоджуємо суму до сплати.

Оформлюємо лист наданої консультації з посиланням на чинні нормативні документи та законодавство.

У разі виникнення супутніх та роз'яснювальних моментів до поставленого питання коригуємо та доповнюємо відповідними коментарями надану консультацію.

Як з нами зв'язатися?

конверт для отправки писемE-mail: info@custom.by

☎️ +375445803166 (Viberвайбер, WhatsAppвацап, Telegram телеграм)

Звертайтеся, ми працюємо для вас!

Undefined


Важные новости
4